CHÍNH SACH BẢO HÀNH

CHÍNH SACH BẢO HÀNH

CHÍNH SACH BẢO HÀNH

  • Chính sách bảo hành sản phẩm

    11-04-2016 // 1,002 lượt xem

    Chính sách bảo hành sản phẩm I. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH: 1. Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó hội đủ các điều kiện 2. Những trường hợp không được bảo hành hoặc phát sinh phí bảo hành II. THỜI HẠN BẢO HÀNH:

    Chi Tiết →