CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  • Chính sách bảo mật thông tin.

    11-04-2016 // 1,092 lượt xem

    Chính sách bảo mật thông tin. Nhằm đảm bảo an toàn cho website và bảo mật thông tin cho người tiêu dùng, TRUNG SPORT đưa ra chính sách bảo mật thông tin cho khách hàng cá nhân và tổ chức khi đăng ký mở tài khoản tại website dungcuvothuat.com. Chúng tôi có thể cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực vào thời điểm chúng tôi cập nhật. Sau khi chính sách bảo mật được cập nhật, Bạn vẫn sử dụng Website dungcuvothuat.com có nghĩa là Bạn đã hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật mới.

    Chi Tiết →